Máy Năng lượng Denyo Sola 140 lít

/media/images/nang-la-nong-1361087938.jpg
Thông tin sản phẩm:

Thông tin sản phẩm:
- Gồm 12 Ống đường kính
  Φ58 Hoặc 14 ống đường kính Φ47   
- Bình bảo ôn vỏ ngoài là inox, bên trong là foam cách nhiệt dày 55mm
- Chân và khung sườn làm từ chất liệu INOX 304
- Ống thủy lõi đỏ hấp thụ nhiệt tối đa
- Nhiệt độ trung bình từ 50 - 85 độ c
- Bảo hành 6 năm

5.390.000 đ
Giá gốc: 7.700.000 đ

máy Năng Lượng Denyo sola 170 lít

/media/images/nang-la-nong-1361087823.gif
Thông tin sản phẩm:

- Gồm 15 Ống đường kính  Φ58 Hoặc 17 ống đường kính Φ47   
- Bình bảo ôn vỏ ngoài là inox, bên trong là foam cách nhiệt dày 55mm
- Chân và khung sườn làm từ chất liệu INOX 304
- Ống thủy lõi đỏ hấp thụ nhiệt tối đa
- Nhiệt độ trung bình từ 50 - 85 độ c
- Bảo hành 6 năm

6.090.000 đ
Giá gốc: 8.700.000 đ

Máy năng lượng Denyo sola 200 lít

/media/images/nang-la-nong-1361087823.gif
Thông tin sản phẩm:

- Gồm 18 Ống đường kính  Φ58 Hoặc 20 ống đường kính  Φ47   
- Bình bảo ôn vỏ ngoài là inox, bên trong là foam cách nhiệt dày 55mm
- Chân và khung sườn làm từ chất liệu INOX 304
- Ống thủy lõi đỏ hấp thụ nhiệt tối đa
- Nhiệt độ trung bình từ 50 - 85 độ c
- Bảo hành 6 năm

6.860.000 đ
Giá gốc: 9.800.000 đ

Máy năng lượng Denyo sola 220 lít

/media/images/nang-la-nong-1361087938.jpg
Thông tin sản phẩm:

- Gồm 20 Ống đường kính  Φ58 Hoặc 22 ống đường kính Φ47   
- Bình bảo ôn vỏ ngoài là inox, bên trong là foam cách nhiệt dày 55mm
- Chân và khung sườn làm từ chất liệu INOX 304
- Ống thủy lõi đỏ hấp thụ nhiệt tối đa
- Nhiệt độ trung bình từ 50 - 85 độ c
- Bảo hành 6 năm

7.700.000 đ
Giá gốc: 11.000.000 đ

Máy Năng Lượng Denyo sola 260 lít - Nắng Là Nóng

/media/images/nang-la-nong-1361087823.gif
Thông tin sản phẩm:

Máy Năng Lượng Denyo sola 260 lít - Nắng Là Nóng

- Gồm 24 Ống đường kính  Φ58 Hoặc 26 ống Φ47   
- Bình bảo ôn vỏ ngoài là inox, bên trong là foam cách nhiệt dày 55mm
- Chân và khung sườn làm từ chất liệu INOX 304
- Ống thủy lõi đỏ hấp thụ nhiệt tối đa
- Nhiệt độ trung bình từ 50 - 85 độ c
- Bảo hành 6 năm

9.170.000 đ
Giá gốc: 13.100.000 đ

Denyo sola 300 Lít

http://vattu24h.net/media/images/product/vattu24h-1333512351.jpg
Thông tin sản phẩm:
Máy năng lượng Denyo sola 300 Lít
Thông tin sản phẩm:
- Gồm 28 Ống đường kính
  Φ58 Hoặc 30 ống đường kính Φ47   
- Bình bảo ôn vỏ ngoài là inox, bên trong là foam cách nhiệt dày 55mm
- Chân và khung sườn làm từ chất liệu INOX 304
- Ống thủy lõi đỏ hấp thụ nhiệt tối đa
- Nhiệt độ trung bình từ 50 - 85 độ c
- Bảo hành 6 năm
10.430.000 đ
Giá gốc: 14.900.000 đ