Máy Nước Nóng Rossi R550-EP

/media/images/nang-la-nong-1368737410.jpg
Thông tin sản phẩm:

Máy Nước Nóng Rossi R550-EP

Tên sản phẩm: Bình nước nóng trực tiếp

Bảo hành: 2 năm

Bình nước nóng trực tiếp có 5 sắc màu phong cách dễ dàng cho bạn lựa chọn

2.450.000 đ
Giá gốc: 2.450.000 đ

Máy Nước Nóng Rossi R450-E

/media/images/nang-la-nong-1368736904.jpg
Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng trực tiếp

Bảo hành: 2 năm

Bình nước nóng trực tiếp có 5 sắc màu phong cách dễ dàng cho bạn lựa chọn

1.799.000 đ
Giá gốc: 1.799.000 đ

Máy Nước Nóng trực tiếp Rossi R550-E

/media/images/nang-la-nong-1367177119.jpg
Thông tin sản phẩm:

Máy Nước Nóng trực tiếp Rossi R550-E

Tên sản phẩm: Bình nước nóng trực tiếp

Bảo hành: 2 năm

Bình nước nóng trực tiếp có 5 sắc màu phong cách dễ dàng cho bạn lựa chọn

1.899.000 đ
Giá gốc: 1.899.000 đ