Chậu Rửa Chén Đại Thành RA13

http://vattu24h.net/media/images/product/crcdtRA13.jpeg
Thông tin sản phẩm:

Chậu Rửa Chén Đại Thành RA13

Được sản xuất từ vật liệu siêu bền INOX SUS 304

Phun chống ồn, inox sáng bóng

Chậu được dập liền khối khiến tuổi thọ của sản phẩm cao hơn so với sản phẩm cùng loại

Kích thước: 785 x 500 x 180 mm

800.000 đ
Giá gốc: 1.000.000 đ

Chậu Rửa Chén Đại Thành RA21

http://vattu24h.net/media/images/product/634376044164531250_634218916420407225_DT21.jpeg
Thông tin sản phẩm:

Chậu Rửa Chén Đại Thành RA21

Được sản xuất từ vật liệu siêu bền INOX SUS 304

Phun chống ồn, inox sáng bóng

Chậu được dập liền khối khiến tuổi thọ của sản phẩm cao hơn so với sản phẩm cùng loại

Kích thước: 700 x 400 x 180 mm

472.000 đ
Giá gốc: 590.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành RA22

/media/images/nang-la-nong-1370380140.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Đại Thành RA22

Được sản xuất từ vật liệu siêu bền INOX SUS 304

Phun chống ồn, inox sáng bóng

Chậu được dập liền khối khiến tuổi thọ của sản phẩm cao hơn so với sản phẩm cùng loại

Kích thước: 800 x 440 x 180 mm

552.000 đ
Giá gốc: 690.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành RA23

/media/images/nang-la-nong-1370379787.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Đại Thành RA23

Được sản xuất từ vật liệu siêu bền INOX SUS 304

Phun chống ồn, inox sáng bóng

Chậu được dập liền khối khiến tuổi thọ của sản phẩm cao hơn so với sản phẩm cùng loại

Kích thước: 800 x 420 x 180 mm

680.000 đ
Giá gốc: 680.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành RA31

/media/images/nang-la-nong-1370378268.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Đại Thành RA31

Được sản xuất từ vật liệu siêu bền INOX SUS 304

Phun chống ồn, inox sáng bóng

Chậu được dập liền khối khiến tuổi thọ của sản phẩm cao hơn so với sản phẩm cùng loại

Kích thước: 450 x 365 x 180 mm

328.000 đ
Giá gốc: 410.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành RA30 - Nắng Là Nóng

/media/images/nang-la-nong-1370378268.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Đại Thành RA30

Được sản xuất từ vật liệu siêu bền INOX SUS 304

Phun chống ồn, inox sáng bóng

Chậu được dập liền khối khiến tuổi thọ của sản phẩm cao hơn so với sản phẩm cùng loại

Kích thước: 485 x 395 x 180 mm

336.000 đ
Giá gốc: 420.000 đ