Chậu rửa chén Ramis T-8245C

/media/images/nang-la-nong-1365698228.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Ramis T-8245C

Loại sản phẩm: Chậu đơn có cánh + hộc rác
Kích thước : 820 x 450 x 230 mm (dài x rộng x sâu)
Sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Chất liệu inox ASUS 304, dày, có sơn chống ồn
1.570.000 đ
Giá gốc: 1.570.000 đ

Chậu rửa chén Ramis T-8046

/media/images/nang-la-nong-1365531887.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Ramis T-8046

Loại sản phẩm: Chậu đôi hai hộc đều
Kích thước : 800 x 460 x 230 mm (dài x rộng x sâu)
Sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Chất liệu inox ASUS 304, dày, có sơn chống ồn
1.520.000 đ
Giá gốc: 1.520.000 đ

Chậu rửa chén Ramis T-7843

/media/images/nang-la-nong-1365531675.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Ramis T-7843

Loại sản phẩm: Chậu đôi hai hộc đều
Kích thước : 780 x 430 x 230 mm (dài x rộng x sâu)
Sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Chất liệu inox ASUS 304, dày, có sơn chống ồn
1.440.000 đ
Giá gốc: 1.440.000 đ

Chậu rửa chén Ramis T-7040

/media/images/nang-la-nong-1365531114.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Ramis T-7040

Loại sản phẩm: Chậu đôi hai hộc đều
Kích thước : 700 x 400 x 230 mm (dài x rộng x sâu)
Sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Chất liệu inox ASUS 304, dày, có sơn chống ồn
1.280.000 đ
Giá gốc: 1.280.000 đ

Chậu rửa chén Ramis T-6844

/media/images/nang-la-nong-1365529965.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Ramis T-6844

Loại sản phẩm: Chậu đôi hai hộc lệch
Kích thước : 680 x 440 x 230 mm (dài x rộng x sâu)
Sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Chất liệu inox ASUS 304, dày, có sơn chống ồn
1.480.000 đ
Giá gốc: 1.480.000 đ

Chậu rửa chén Ramis T-6045

/media/images/nang-la-nong-1365527899.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Ramis T-6045

Loại sản phẩm: Chậu đơn 
Kích thước : 600 x 450 x 230 mm (dài x rộng x sâu)
Sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Chất liệu inox ASUS 304, dày, có sơn chống ồn
1.050.000 đ
Giá gốc: 1.050.000 đ

Chậu rửa chén Ramis T-6042

/media/images/nang-la-nong-1365527688.jpg
Thông tin sản phẩm:

Chậu rửa chén Ramis T-6042

Loại sản phẩm: Chậu đơn có cánh
Kích thước : 600 x 420 x 230 mm (dài x rộng x sâu)
Sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Chất liệu inox ASUS 304, dày, có sơn chống ồn
1.050.000 đ
Giá gốc: 1.050.000 đ